DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

 • zprostředkovává živý kontakt mezi biskupem a mládeží diecéze, zvláště skrze diecézní setkání mládeže a dny mládeže v diecézích i v zahraničí
 • je členem Sekce pro mládež, účastní se jejich pravidelných setkání a tak získává širší rozhled a své poznatky současně předává ostatním DCM
 • neustále se seznamuje se situací mládeže a společnosti, ve které mladí lidé žijí
 • vychází ze skutečné situace církve v diecézi
 • podporuje základní společenství (ve farnostech, na školách…)
 • napomáhá ke vzniku nových společenství
 • osobními návštěvami a různými programy podporuje mladé lidi v diecézi
 • formační činností podporuje aktivitu mladých v jednotlivých farnostech
 • zajímá se o každého mladého člověka
 • připravuje a zajišťuje pravidelná setkání animátorů diecéze, jejich formaci a vzdělání a to ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK, kde probíhá vzájemná výměna zkušeností
 • připravuje kaplany pro mládež (eventuelně pastorační asistenty pro mládež) a laické zástupce za děkanáty pro jejich činnost v děkanátech nebo vikariátech (studijně – formační kurz Sekce je vhodnou nabídkou pro vzdělávání a přípravu k této službě, ale také k navázání osobních kontaktů a výměnu zkušeností)
 • pro svou činnost může zřídit různé formační a vzdělávací instituce.

TEAM DCM

Marie-Anna KOSTEROVÁ

odborný referent DCM

phone 773 121 896

Karolína CHOVANCOVÁ

odborný referent DCM

phone 597 822 238

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík

ředitel DCM

phone 776 690 675