DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ V OSTRAVĚ
 
Adresa: Biskupství ostravsko-opavské, Centrum po mládež; Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava 1
Kontaktní osoba: Marie-Anna Kosterová
E-mail: dcm@doo.cz
Telefon: 597 822 238 (kancelář)
Mobil: 736 514 439 (kancelář), 773 121 896 (Marie-Anna)
 
 
 
 
DIECÉZNÍ STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ
 
Adresa: Farní 10, 739 23 Stará Ves n. O.
Email: stara.ves@doo.cz 
Telefon: 591 143 739
Mobil: 776 690 675 (P. Jakub Dominik Štefík, ředitel DSM i DCM)