Komunitní centrum Stará Ves nad Ondřejnicí

V roce 2022 oslaví naše středisko již 25. narozeniny.

Každý víkend zde probíhají kurzy nebo tematicky zaměřená setkání a během roku k nám přijíždí i školy na adaptační kurzy a orientační dny. Veškerý program se odehrává na faře z 18. století a ke spaní mladých lidí pak slouží již 20 let vyřazený lůžkový vagón.

Vždy s radostí vidíme, když se přihlásí co nejvíce účastníků na různé akce, které ve Staré Vsi pořádáme, avšak fara bývá na některá setkání malá. Už nějakou dobu potřebuje naše středisko růst. A my jsme víc než nadšení, že se tento sen konečně realizuje a stavíme Komunitní centrum v blízkosti fary, jehož dominantou bude menší sál. Vedle sálu bude v centru i přilehlá kuchyňka, sociální zařízení a kancelář pro sociálního pracovníka.

Předpokládaný plán dokončení stavby je léto 2022.

Předem bychom chtěli poděkovat za jakýkoliv dar, který pomůže k dokončení stavby Komunitního centra, aby mohlo co nejdříve sloužit mladým lidem v diecézi i místní farnosti.

 

Váš dar můžete poslat na farní účet 1682227329/0800, do zprávy pro příjemce uveďte "komunitní centrum" nebo "stavba".  Pokud byste měli zájem o potvrzení o daru, napište nám na stara.ves@doo.cz, rádi vám jej vystavíme.