Adaptační kurz

Kurzy jsou určené především pro nově vzniklé třídní kolektivy, probíhají tedy na začátku školního roku.

Cílem je, aby se žáci v méně formálním prostředí seznámili se svými spolužáky a třídním učitelem, navázali sociální kontakty, lépe si porozuměli a vytvořili skvělou partu pro další společný čas ve škole.