Škola Ducha svatého | I. setkání

V Ostravě jsme zahájili Školu Ducha svatého pro mládež. Přes padesát mladých lidí se na celkem čtyřech setkání zaměří na to, kdo je vlastně Duch svatý, jeho dary a působení v našem životě. 

Katechezi na prvním setkání vedl P. Daniel Vícha, za osobní svědectví děkujeme Martinovi!

Foto: Jakub David