Otevření komunitního centra P. Josefa Peče

V sobotu 15. dubna byl slavnostně otevřeno komunitní centrum P. Josefa Peče. Otevření se zúčastnilo přes sto návštěvníků z řad farníků Staré Vsi n. O. i  příznivců střediska mládeže. Mezi čestné hosty patřil například apoštolský administrátor Mons. Martin David, delegát ad omnia P. Mgr. Jan Czudek, Ph.Dr., nebo starosta obce Ondřej Sedlář. Společně přestřihli pásku a otec biskup budovu vysvětil. 

Foto: Jakub David