odjezd poutníků do Portugalska | #SDMsDOO

„Maria se vydala na cestu a spěchala...“ 
A my se vydali taky, část naší diecéze dokonce autobusy! Moc děkujeme všem dopravcům za skvělou spolupráci a pohodovou cestu. 

Foto: Lena a Petr Nowakovi, Člověk a víra