Duchovní obnova na BOO

V sobotu jsme na biskupství prožili postní duchovní obnovu, kterou provázel P. Radim Zielonka z Pusté Polomi. Začali jsme mší svatou, kde jsme přemýšleli nad Božím Slovem a čtení, žalm i evangelium slyšeli „jako ve správné reklamě“ třikrát. Celodenní téma „blíže k nebi“ provázel příběh marnotratného syna, rozjímání nad Rembrandtovým zpracováním jeho příběhu či hodinový poslech příběhu mezi nebem a zemí. V podvečer jsme společný čas zakončili chválami s výhledem na nebe. 

Foto: DCM Ostrava