Celým srdcem | únor

„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ Žalm 23, 1

Únorovým setkáním nás provázela BOŽÍ PÉČE a osobní setkání s Ježíšem v adoraci. Za otevřenost při osobním svědectví patří dík paní Beatě Sikorové. 

Děkujeme všem za krásné společenství a moc se těšíme na postní otevřený večer 14. března. 

Foto: Jakub David