BISCUP 2023 | pátek

BISCUP – diecézní setkání mládeže s otcem biskupem proběhlo 24.–26. listopadu 2023 ve Fulneku.
Páteční zahajovací večer provázelo téma „BÝT TADY“, modlitbu doprovázela kapela CS worship. 

Foto: Jakub David