Animátoři I - duchovní obnova

Animátoři jedničky prožili duchovní obnovu v prostředí prajzské vesnice Hať, kde je tématem darů provázel místní správce farnosti P. David Powiesník. 

Foto: Marie-Anna