Přes 400 mladých z diecéze míří do Portugalska | SDM Lisabon

21. 7. 2023

Půlka prázdnin je téměř tady a s ní i Světové dny mládeže v Lisabonu. Do Portugalska se letos vydává přes šest set tisíc mladých z celého světa, aby se setkali s papežem Františkem i mezi sebou navzájem.

Z ostravsko-opavské diecéze vyráží 410 poutníků, kteří se přidají k české skupině, čítající více než 3 tisíce přihlášených. Sto padesát z nich si vybralo cestu s diecézí, proto z Ostravy postupně vyjedou tři naplněné autobusy. Dva odjíždí už v pondělí na předprogram v Portu, jeden se přidá na hlavní program. Celou cestu budou provázet doprovodné aktivity i devítihodinová přestávka ve Francii. K poutníkům z naší diecéze se připojili také tři kněží a několik řeholnic.
Ostravsko-opavská diecéze podpoří cestu všech našich mladých na SDM částkou přes 900 000 korun. 

Mladí na přípravném PORTUGALSKÉM PŘED-SETKÁNÍ v Opavě. Foto: Jakub David

Část Čechů první zamíří do diecéze Porto, aby poznali místní kulturu a zvyky. Během pěti dní programu "Dnů v diecézích" stráví dopoledne vždy s hostitelskou farností, odpoledne bude možnost využít bohaté nabídky koncertů, muzikálů, tance nebo přednášek, či navštívit ta nejzajímavější místa v Portu. 

Různorodý program bude provázet i samotné Světové dny v Lisabonu, který je připraven tak, aby si vybral opravdu každý z účastníků. Dopolední program s katechezí a mší svatou v českém centru střídá odpoledne Youth festival - divadlo, výstavy, přednášky, sport, konference, koncerty a spoustu dalšího. Ztišení, modlitbu i možnost rozhovorů nabídne City of joy, nejen v mnoha lisabonských kostelích. 

Vrcholem celého týdne v Lisabonu bude sobotní vigilie s papežem Františkem (spojená s přespáním pod širým nebem) a závěrečná nedělní mše svatá, po níž se poutníci postupně vydají zpět do svých domovů. 


Záběr z modlitby na PORTUGALSKÉM PŘED-SETKÁNÍ v Hlučíně. Foto: Jakub David