ADOPTUJ SI KNĚZE | i kněz potřebuje modlitební podporu!

16. 6. 2023

Diecézní centrum pro mládež v Ostravě připravilo pod záštitou a za podpory Mons. Martina Davida, apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze, výzvu pro každého z nás, prostřednictvím které chceme upozornit, že i kněží potřebují naše modlitby.

Proč je to důležité? Kněží slouží mše svaté, modlí se za svoji farnost, přináší Bohu oběť za každého z nás, ale oni také potřebují podpořit, povzbudit, praktickou pomoc nebo právě duchovní modlitební podporu – kterou chceme tímto projektem připomenout. Zveme každého z vás, aby se připojil a „adoptoval“ si jednoho kněze z naší ostravsko-opavské diecéze. Adopce spočívá v modlitební stráži konkrétního kněze, kterého vám náhodně vylosujeme. 

Adoptovat kněze je jednoduché. Zájemci všech věkových kategorií mohou „adoptovat“ kněze zprávou na e-mailovou adresu dcm@doo.cz, kde do předmětu bude uvedeno „adopce kněze“, a následně e-mailem přijde odpověď s vylosovaným jménem kněze a krátkou modlitbou, kterou mohou zájemci využít ke každodenní duchovní podpoře. 

Projekt spouštíme tematicky v pátek 16. června 2023, kdy slavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, a který je dnem modliteb za posvěcení kněží. Modlitební adopce úspěšně běží v olomoucké a brněnské diecézi i na Slovensku. Celá akce v naší diecézi poběží jeden rok, tedy do 16. června 2024.