Československé setkání Taizé v Praze

Ostatní

event 19. - 21. 4. 2024

place Praha

Letos na jaře se v Praze uskuteční víkendové setkání mladých lidí z Česka, Slovenska i dalších zemí s názvem „Ty znáš můj neklid“. Bude se konat 19.–⁠21. dubna 2024.

Ve dnech 19.–21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mladých ve věku od 18 do 35 let. Toto setkání, které připravují mladí lidé z Prahy společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici ekumenických setkání Dny důvěry, které se konaly v různých městech Česka. Od roku 2007, kde se konalo první takové setkání ve Zlíně, se v pořadatelství vystřídala také města Brno, Olomouc, České Budějovice, Praha a Ostrava, z nichž v některých setkání proběhlo opakovaně.

Připravované setkání v Praze dostalo název „Ty znáš můj neklid“ (Žalm 139, 23). Tohoto tématu se bude týkat i program setkání, který bude sestávat z biblických úvodů, sdílení ve skupinkách, workshopů a modliteb se zpěvy z Taizé. Účastníci budou ubytováni u místních obyvatel. Všechny modlitby a většina dalších částí programu se budou konat v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1. Na setkání zveme mladé lidi ve věku od 18 do 35 let nejen z Česka, ale i z okolních zemí.

Podrobné informace a přihlášení najdete na webu Taizé