Celostátní setkání animátorů | Kroměříž

Ostatní

event 12. - 17. 8. 2024

place Kroměříž

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Žalm 23,2

Setkání je pro všechny mladé lidi, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích, a pro ty kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet ve službě.

Zveme všechny aktivní mladé od 16 let. 

Ostravsko-opavská diecéze podpoří každého účastníka částkou 1 000 Kč.

Přihlašování do 9. dubna na webu: csa.aksm.cz

 

ANIMÁTOR je ten, kdo oživuje, oduševňuje (z latinského slova anima – duše). Tímto termínem v církvi nazýváme mladé lidi, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas službě v křesťanských skupinách, farnostech a společenstvích. Máme vyzkoušeno, že mládež se nejlépe formuje prostřednictvím jejich vrstevníků.