Postní deník 2021

16. 2. 2021

Postní doba nás vyzývá k tomu, abychom se postili, obrátili se k Hospodinu celým svým srdcem, celou svojí myslí, roztrhli své srdce před Pánem, aby on sám nás mohl mocně proměňovat.

Postní doba tady není proto, abychom trpěli a naše ztrápené obličeje ukazovali všem kolem nás. Máme se postit z lásky k Bohu. Stejně jako on z lásky k nám zemřel za naše hříchy. Bůh je dokonalá láska, on si nás zamiloval jako první a my mu naší vírou, upřímným a otevřeným srdcem pro něho můžeme na jeho lásku odpovídat tak, že mu budeme vytvářet prostor, aby k nám mohl promlouvat, obnovovat nás, posvěcovat a přivést nás do věčného života.

Ježíš zná naše skutky, zná srdce každého z nás i se všemi našimi slabostmi, pády. Ale přesto se rozhodnul se ponížit, stát se naším služebníkem a za každého z nás zemřel na kříži. Za každého z nás! Každý z nás je pro něj tak moc vzácný!

Tento rok jsme pro vás připravili Postní deník, který se může stát tvým průvodce po celou postní dobu - obsahuje úryvek z evangelia na každý den, otázky k zamyšlení a také prostor pro tvoje poznámky a myšlenky.

Buďme bdělí a znovu se rozhodněme zemřít svému starému já a nechme se proměnit samotným Bohem, který je plný pokoje, naděje, radosti a lásky. Připravme se dobře na Velikonční noc, kdy obnovujeme své křesťanské závazky a kdy se skrze Ducha Svatého znovu narodíme k životu.

Vstupme do tohoto času s velkou pokorou a upřeným zrakem na Ježíše - On je naší jedinou spásou, On je začátek i konec, v jeho jméně vždy zvítězíme!

DENÍK SI MŮŽEŠ STÁHNOUT ZDE