Škola partnerství

,,Většina z nás touží po lásce, po hezkých a stabilních vztazích, ale málokdo si uvědomuje, že dobrý dlouhodobý vztah nevznikne sám od sebe. Naopak, je nutné na něm neustále pracovat. Ale jakým způsobem? To se většinou ve škole nedozvíme.“

Škola partnerství je určena pro nesezdané páry, které uvažují o vstupu do manželství, třeba i v delším časovém horizontu. Věková hranice je nastavena přibližně na 18-35 let.

Obsahem kurzu není pouze vzdělávání, ale také možnost vytvořit společenství mladých s podobnými zájmy nebo sdílet vzájemně své názory na různé podněty.

Kurz Školy partnerství se skládá z pěti víkendových setkání, která na sebe vzájemně navazují. Je proto třeba absolvovat ho celý, nelze se zúčastnit jen jednoho nebo jen vybraných víkendů.  Základní programovou osu každého víkendu tvoří čtyři tematické bloky, v jejichž průběhu zazní buď přednáška odborníka, nebo svědectví manželského páru k danému tématu, následuje prostor pro diskusi v páru a konečně moderované setkání nad dotazy v menších skupinkách. Mezi probíranými tématy naleznete např.:

 • Co si přinášíme z původní rodiny
 • Jaká jsou naše očekávání od manželství
 • Komunikace
 • Vývoj vztahu před manželstvím
 • Budování důvěry ve vztahu
 • Řešení konfliktů
 • Mezi domovem a kariérou
 • Finanční hospodaření rodiny
 • Duchovní život v manželství a rodině
 • Význam závazku v našem životě
 • Etické otázky kolem předávání lidského života
 • Co ohrožuje manželství
 • Přijetí dítěte

Program doplňují zážitkové aktivity, společné hry, možnost osobních konzultací s přítomnými odborníky nebo manželskými páry a nezapomínáme ani na duchovní program (modlitba, mše sv. apod.).  Celý kurz doprovází manželský pár společně s knězem.

 

Termíny setkání pro rok 2022/23: 14. - 16. 10.; 25.-27. 11.; 27.-29. 1.; 3. - 5. 3.; 21.-23. 4.

 

Účastnický příspěvek:

2500 Kč/osoba přihlášena do 15.8.

3000 Kč/osoba přihlášena do 1.10.

(Platba bude vybírána během prvního víkendového setkání.)

 

Kurz pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. a probíhá na DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

 

Více informací naleznete na webových stránkách: https://rodina.prorodiny.cz/mladez/skola-partnerstvi/