DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ V OSTRAVĚ
 
Adresa: Biskupství ostravsko-opavské, Centrum po mládež; Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava 1
Email: dcm@doo.cz, kchovancova@doo.cz 
Telefon: 597 822 238
Mobil: 736 713 424 (Karolína Chovancová, pracovník DCM)
 
 
 
 
DIECÉZNÍ STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ
 
Adresa: Farní 10, 739 23 Stará Ves n. O.
Email: stara.ves@doo.cz 
Telefon: 591 143 739
Mobil: 731 625 718; 733 676 604 (o. Jan Slavík, ředitel DSM i DCM)