Škola Ducha svatého | IV. závěrečné setkání

Přes padesát mladých zakončilo v neděli 5. května Školu Ducha svatého, organizovanou Diecézním centrem pro mládež v Ostravě a Biskupstvím ostravsko-opavským. V prostorách biskupství se sešli celkem čtyřikrát, na závěr prožili společnou mši svatou, poslední katechezi o křtu v Duchu svatém a modlitbu za jeho vylití. Děkujeme za požehnaný společný čas!

Foto: Jakub David, Člověk a víra