Škola Ducha svatého | III. setkání

Třetí setkání Školy Ducha svatého provázel slovem opět P. Daniel Vícha, tentokrát na téma Dary Ducha a jeho působení v mém životě
Za svědectví děkujeme Elišce.

Foto: Jakub David, Člověk a víra