Škola Ducha svatého | II. setkání

Škola Ducha svatého na biskupství v Ostravě pokračuje. Nad tématem „Duch svatý v životě Ježíše Krista“ se na přednášce zamýšlel P. Jiří Klos. Za osobní svědectví děkujeme Metodějovi!

Foto: Jakub David, Člověk a víra