Biřmovanci Ludgeřovice

V sobotu 18. listopadu prožili týmáci z DSM den s biřmovanci v Ludgeřovicích. 

Foto: tým DSM