Animátoři I - 1. víkend

První víkend animátorů "jedniček" proběhl v atmosféře seznamování mezi animátory i se sebou samým. O tématu sebepoznání a sebepřijetí hovořila Mgr. Anežka Štukavcová. Byl odhalen patron letošních animátorů - prorok Jeremiáš. 

 

Fotografie: Marie-Anna