Animák

Jarní ANIMÁK na Diecézním středisku pro mládež provázelo téma putování.

Foto: tým DSM