Projekt ADOPTUJ SI KNĚZE slaví rok a pokračuje dál

17. 6. 2024

Projekt ADOPTUJ SI KNĚZE s heslem „i kněz potřebuje modlitební podporu“ právě v ostravsko-opavské diecézi slaví rok. Pod záštitou biskupa Mons. Martina Davida upozorňoval, že i kněží potřebují naše modlitby. 

Modlitební výzva byla spuštěna 16. června 2023 a za tu dobu byl každý z kněží „adoptován“ alespoň dvakrát. Dohromady se v modlitbě spojila zhruba pětistovka věřících a Diecézní centrum pro mládež zve k pokračování. Tato výzva je zde i pro ty, kteří se v předchozím roce nezapojili. 

Adoptovat kněze je jednoduché. Zájemci všech věkových kategorií mohou „adoptovat“ kněze zprávou na e-mailovou adresu dcm@doo.cz, kde do předmětu uvedou „adopce kněze“. Následně jim e-mailem přijde odpověď s vylosovaným jménem kněze a krátkou modlitbou, kterou mohou věřící využít ke každodenní duchovní podpoře. 

K adopci jsou znovu zváni i ti, kdo se již zapojili v prvním roce. Pokud mají zájem v adopci pokračovat, DCM prosí, aby opět napsali e-mail stejným způsobem:

Proč je modlitba za kněze důležitá? Kněží slouží mše svaté, modlí se za svoji farnost, přináší Bohu oběť za každého z nás, ale také oni potřebují podpořit, povzbudit, praktickou pomoc nebo právě duchovní modlitební podporu – kterou chce DCM tímto projektem připomenout. Každý z nás je zván, aby se připojil a „adoptoval“ si jednoho kněze z naší ostravsko-opavské diecéze. Adopce spočívá v modlitební stráži konkrétního kněze, který vám bude náhodně vylosován. Projekt poběží opět během celého roku do 27. června 2025.

Plakát ke stažení zde