Desítky mladých objevují Ducha svatého

2. 5. 2024

V diecézi se po Velikonocích otevřely pod záštitou biskupského vikáře pro pastoraci dva kurzy „Školy Ducha svatého“. Jeden v režii Společenství Ábel v Místku pokračuje až do června, druhý pořádá Diecézní centrum pro mládež a uzavírá se již 5. května.

Jak se účastníci mládežnické Školy Ducha svatého ke kurzu dostali a jaké ovoce jim zatím přinesl?

Metoděj Kazlepka, farnost Kopřivnice
Na Školu Ducha svatého jsme se s manželkou, malým synem a dalšími přáteli z novojičínského děkanátu dostali přes modlitební večery Celým srdcem.

Na „škole“ vedu diskuzní skupinku, ve které se sdílíme o osobních zkušenostech s Duchem svatým a přimlouváme se za sebe navzájem. Mám radost, že je to čas, kdy cítíme, jak nás Duch svatý obdarovává svými dary. V mé skupince již někdo prožil první konkrétní dotek Ducha svatého, někdo jiný zase při modlitbě dostal vnuknutí obrazů od Ducha svatého.
Na druhém setkání jsem měl svědectví o své cestě k víře. Obrátil jsem se právě při přímluvné modlitbě, kdy jsem poznal, že Bůh je živý a byl se mnou už od dětství. Na Škole Ducha svatého si mohu rozšiřovat obzory, když vidím, jak Duch svatý působí v lidech, za které se přimlouváme a mohu objevovat vlastní dary. Odnáším si povzbuzení pro další službu nejen ve farnosti.


Amálie Pastrnková, farnost Nový Bohumín
V zimě jsem ve farnosti zahlédla plakátek na modlitební večery Celým srdcem a rozhodla jsem se, že tam zajdu. Musela jsem vystoupit z komfortní zóny, nikoho jsem tam neznala. Ale všichni mě krásně přijali. Před tím jsem žádnou zkušenost s modlitbou chval neměla a cítím, že mi pomáhá více se věnovat Bohu. Na Celým srdcem jsem v informačním bloku uslyšela o Škole Ducha svatého a přihlásila jsem se.
Dozvídám se hodně nového a píšu si poznámky. Přínosné jsou pro mě katecheze i osobní příběhy, jak se lidé dostali k Bohu. Je to pro mě motivací, že se na své vlastní cestě nemám vzdávat. V diskuzní skupince si mohu uvědomit, že každý má k Bohu svou vlastní cestu a že já na té své nejsem sama.


Michaela Dubělčíková, farnost Strahovice
Cestu na Školu Ducha svatého jsem si našla díky společenství, které vzniklo z modlitebních večerů Celým srdcem. Scházíme se každý čtvrtek a teď jsme všichni na Škole Ducha svatého. Duchem svatým jsem se dříve příliš nezabývala, v našem vnímání bývá často vpozadí.
Dost se mi líbil obraz, který přinesli oba přednášející. Je na něm Svatá Trojice a P. Vícha i P. Klos nám říkali, že každý z nás je pozván do společenství Boží Trojice, protože z ní vyvěrá náš život a k ní směřuje. Čím dál víc mám ráda Večery chval. Objevila jsem je nedávno – na podzim, když mě kamarádka pozvala na Celým srdcem. Ten večer mě naplnil radostí a od té doby chodím na Celým srdcem každý měsíc.

Vendula Košťálová, farnost Moravská Ostrava
Na Školu Ducha svatého jsem se dostala díky společenství Celým srdcem. Zároveň mě čeká biřmování, takže se to hezky doplňuje s přípravou.
O Duchu svatém jsem toho moc nevěděla. Škola Ducha svatého mi připadá velmi hluboká i díky nádherným přednáškám. Modlitba chval je vždy dobrým završením, kdy písně doplní to, o čem jsme přemýšleli. V poslední době si začínám všímat působení Ducha svatého v mém životě. A snažím se ho vzývat v modlitbě. Nedávno jsem se svou kamarádkou evangeličkou diskutovala o pojetí svatých v katolické církvi. Obvykle v takových situacích nevím, co říct. Ale najednou jsem měla odpověď na všechny otázky.

Ondřej Elbel

Zdroj: diecézní časopis Okno, 5/2024 
Foto: Jakub David, Člověk a víra