7 kroků jak být syny a dcerami nebeského Otce

25. 1. 2021

  1. Přijetí – vlastní hodnota – uvěřit jeho Lásce

Zkus se teď na sebe podívat. Nemyslím jenom na to, jak vypadáš, ale hlavně na to, kdo jsi. Co prožíváš? Umíš se ze sebe těšit? Věříš tomu, že Otec se z tebe teď těší? Raniero Cantalamessa nás na duchovních cvičeních učil modlit se: „Otče, podívej se na mě a potěš se, protože tvůj Syn ze mě utvořil nové stvoření.“ A to je pravda i o tobě! Definitivní! Pokud se nebudeš přijímat, neuvěříš, že tě On, nebo někdo jiný může přijímat a milovat!

  1. Růst – nezastavovat – sytit ducha

Tvůj růst není ukončený! Ještě stále nejsi tam, kde máš být. Bohužel, ani já, ale zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by byl. Jsme na stejné lodi. Důležité je, abychom nezůstali stát. Neustále potřebujeme sytit ducha – duchovním pokrmem. Žádnou instantní stravu, prosím! Pořádný pokrm! Když se nesytíme, jsme podvyživení. Nejspíš znáš ten hloupý pocit jakési prázdnoty. Další den mi proklouzl mezi prsty. Neboj se, i dnes můžeš začít znovu!

  1. Změna myšlení – žít pravdu

Svatý Pavel píše, že se máme proměnit obnovou myšlení (srovn. Řím 12,2) Jak o sobě přemýšlíš? Jak se vidíš? Vidíš neustále omezení nebo vidíš příležitosti? Jsi v pozici bojovníka a toho, kdo kráčí v bezpečí Otce, nebo jsi poražený v koutě své existence? Náš Otec nezná situaci, ve které by nebyl všemohoucí, jinam by nebyl všemohoucí. On čeká na to, kdy budeme velkým problémům ukazovat velikost a slávu našeho Boha.

  1. Očekávat – Otec opravdu koná

On není v důchodu, na dovolené nebo u lékaře. Nemusíš se bát! Neodešel, nevykašlal se na tebe, nezapomněl. Tvoje víra buď aktivizuje nebe, nebo ne. V čem očekáváš, že Otec zasáhne? Máš něco, co přinášíš před jeho tvář a věříš, že to něco může být podle Jeho vůle? „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji“(Jn 5,17). Neskončilo se to! Ještě ne!

  1. Sdílení – svědectví povzbuzuje a uvolňuje

Poslouchej jiné, jak žijí svůj vztah s Otcem. Mluv taky s druhými o tom, jak jej žiješ ty. I malé věci, i malé zázraky mohou velmi povzbudit. Tvoje svědectví může způsobit to, co způsobilo svědectví ženy, samaritánky, po setkání s Ježíšem: „ ,Pojďte se podívat na člověka, kteřý mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?´ Vyšli tedy z města a přišli k němu“ (Jn 4,29-30).  I tvoje sdílení může být inspirací pro začátek, restart, povzbuzení kráčet, hledat, vstávat. Neboj se mluvit o svých zkušenostech.

  1. Utvrzování – povzbuzování

Potřebujeme se neustále utvrzovat a povzbuzovat. Je to jako energetický nápoj, který nám pomáhá neusnout za volantem a dorazit do cíle. Podívej se kolem sebe. Kolik lidí kolem tebe potřebuje posunout, povzbudit? I krátké slovo, pozvání, povšimnutí je obrovským zdrojem. Nenechej člověka sedět v koutě, nikdo tam nepatří! Patříme do náručí. Ježíš přišel, aby nám ukázal cestu od sviní do náručí lásky. Svině ať žerou svoje lusky, my máme místo u Otcova stolu, kde je hostina. Daroval nám místo, které patří jeho synům a dcerám. Tobě a mně!

  1. Odvaha sloužit – není to o nás

,,Ježíš jim řekl: ,Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce, pro který z nich mě chcete kamenovat?´“ (Jn 10, 32). Čteš správně – skutky Otce. A když Otec pracoval do této chvíle i dnes chce zjevovat svoji slávu přes své syny a dcery. Nemáme konat své skutky, ale jeho skutky. On nás chce vést a ukazovat nám lidi, oblasti, místa, kde máme přinášet jeho skutky. Myslím si, že on velmi často mluví, ale my se tváříme jako hluší, protože nám chybí odvaha. Vykroč ze svého komfortu, Otec kráčí s tebou a neustále bude! Jednoduché, že? Tak šup-šup synečku, šup-šup, dcero. Otcovo náručí je nejbezpečnější místo na světě, kráčení s ním je největší jistota, i když to někdy tak nevypadá. Ale je! Opravdu!

Text je výňatkem z knihy Život plný lásky od otce Janka Buce. Je k dostání na godzoneshop.sk