Přidej se k diecézní pouti! | děkanát Ostrava

Ostrava

event 7. 10. 2023

place Ostrava – Frýdek

Přidejte se k našemu společnému putování na Diecézní pouť ve Frýdku!
Sraz: kostel sv. Kateřiny Ostrava - Hrabová 10:00

Přiveďte s sebou i příbuzné a kamarády.
Těšíme se na vás!

animátoři ostravského děkanátu