K NADĚJI. tour

9. 3. 2022

Naší touhou je modlit se společně s vámi na místech, kde žijete. Obraťme se k Naději - k té jediné opravdové a trvalé, upřeme zrak na Ježíše! On je Pán pánů a Král králů! ON všechno pevně drží ve svých rukou a říká nám skrze Boží slovo: ,,neboj se, jen věř" (Mk 5, 36)

Bůh nám dal a dává všechno - dokonce i sám sebe jako oběť za naše hříchy! Jeho krví jsme očištěni - jeho ranami jsme uzdraveni. (Iz 53, 5)

Přestaňme tedy vyvyšovat naše problémy a strachy - ale spojme se - a začněme celým svým srdcem vyvyšovat Boha a objevme ten nejvzácnější poklad, kterým je On sám pro nás.

Těšíme se na vás, přátelé!